๙๙๙,๙๙๙ เพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม๙๙๙,๙๙๙ เพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย
ท่านผู้จัดการ ครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร-คณาจารย์
โดยวิทยากรระดับประเทศ 2 ท่าน 1.รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 2.รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

"999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้จัดกิจกรรม"999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"

โดยมีการเก็บขยะบำเพ็ญประโยชน์และแจกริบบิ้นไว้อาลัยแก่ประชาชนในพื้นที่

 

Date: November 9 2016
Hist: 319
Created By: Super User
Category: news

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้จัดกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แก่งชาติ

โดยมีแม่ดีเด่นเข้ารับประกาศณียบัตรจากทางวิทยาลัย 2 ท่าน

Date: August 15 2016
Hist: 424
Created By: Super User
Category: news

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร-คณาจารย์

 

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร-คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ โดยวิทยากรระดับประเทศ 2 ท่าน
1.รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
2.รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
โดยอบรมในหัวข้อ ครูจะทำงานอย่างไรจึงจะได้รับคำชมเชยและครูจะอยู่ในวิชาชีพอย่างไรให้ไม่ตกเทรนด์

 

Date: August 10 2016
Hist: 381
Created By: Super User
Category: news

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย

ท่านผู้จัดการ ครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

Date: August 10 2016
Hist: 380
Created By: Super User
Category: news
Copyright © 2017 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ . All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect