หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หลักสูตรภาคสมทบ และรอบวันอาทิตย์

 

สมัครเรียน

สมัครและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ปีการศึกษา 2564
รับสิทธิพิเศษ !!


หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาเครือข่าย ทางวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ Mikrotik Academy , AWS , Red Hat Academy ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก เปิดคอร์สอบรมในหลักสูตร ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน


E-Student

นักศึกษาสามารถเข้ายื่นเรื่องคำร้องต่างๆ และตรวจสอบรายละเอียดค่าเทอม ค่าใช้จ่ายๆ และประกาศต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาได้

ตารางสอนออนไลน์

ตารางสอนออนไลน์ ปวช .1

สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

ตารางสอนออนไลน์ ปวช .2

สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

ตารางสอนออนไลน์ ปวส.1

สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

ตารางสอนออนไลน์ ปวส.2

สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง
Image
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ ปวช.1 และปวส.1

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

สาขาที่เปิดสอน

Image
Image

 VRP STUDIO

 V-TECH SCHOOL

This image for Image Layouts addon

การศึกษาทวิภาคี 
เราร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆ

มีรายได้สูงถึง 150,000.-ต่อปี (บางสาขา) ในสถานประกอบการชั้นนำ ทั้งในจังหวัดนครนายก กรุงเทพและในปริมณฑล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานในปัจจุบัน
This image for Image Layouts addon

ภาคสมทบ
เหมาะสำหรับผู้ทำงาน

เลือกเรียนตามวันหยุด เพิ่มรายได้ รับบุคคลทั่วไปที่ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต
This image for Image Layouts addon

Smart Rooom IT
ตอบโจทย์ทุกเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์เป็นทั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานและศูนย์อบรมเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ Mikrotik เป็นวิทยาลัยอาชีวที่แรกเปิดหลักสูตรอบรม Mikrotik Acedemy

ข่าวประชาสัมพันธ์

TEACHER FORM V-TECH

ทำความร่วมมือ MOU กับบริษัทชั้นนำระดับโลก