หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หลักสูตรภาคสมทบ และรอบวันอาทิตย์

 

สมัครเรียน

สมัครและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ปีการศึกษา 2563
รับสิทธิพิเศษ !!


หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาเครือข่าย ทางวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ Mikrotik Academy , AWS , Red Hat Academy ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก เปิดคอร์สอบรมในหลักสูตร ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน


E-Student

นักศึกษาสามารถเข้ายื่นเรื่องคำร้องต่างๆ และตรวจสอบรายละเอียดค่าเทอม ค่าใช้จ่ายๆ และประกาศต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาได้

สาขาที่เปิดสอน

 VRP STUDIO

 V-TECH SCHOOL

This image for Image Layouts addon

การศึกษาทวิภาคี 
เราร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆ

มีรายได้สูงถึง 150,000.-ต่อปี (บางสาขา) ในสถานประกอบการชั้นนำ ทั้งในจังหวัดนครนายก กรุงเทพและในปริมณฑล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานในปัจจุบัน
This image for Image Layouts addon

ภาคสมทบ
เหมาะสำหรับผู้ทำงาน

เลือกเรียนตามวันหยุด เพิ่มรายได้ รับบุคคลทั่วไปที่ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต
This image for Image Layouts addon

Smart Rooom IT
ตอบโจทย์ทุกเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์เป็นทั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานและศูนย์อบรมเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ Mikrotik เป็นวิทยาลัยอาชีวที่แรกเปิดหลักสูตรอบรม Mikrotik Acedemy

ข่าวประชาสัมพันธ์

This image for Image Layouts addon

ประกาศด่วน!!
แจ้งนักศึกษาทุกท่าน

ไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยสถานะการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทางวิทยาลัยฯ จึงทำการปิดสถานศึกษาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียน SUMMER เปลี่ยนไปใช้ระบบการเรียนแบบ Online แทน

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @VRPNK
รายละเอียดเพิ่มเติม

TEACHER FORM V-TECH

ทำความร่วมมือ MOU กับบริษัทชั้นนำระดับโลก