news

news (14)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
ขอเชิญเพื่อนๆ อาชีวศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมพูดคุย
ในหัวข้อ

"อาชีวศึกษาไทยควรปรับตัวอย่างไรในยุค
Digital Disruption ในมุมมอง Exponential Company"

⭐️⭐️คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ก่อตั้ง และ Group CEO Bitkub
(บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ปโฮลดิ้งส์)
ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ⭐️⭐️

สามารถรับชมได้ทาง Facebook live
ได้ที่ https://www.facebook.com/VRPNK

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

#DigitalDisruption #Cryptocurrency #Blockchain
#Bitkub #VRP #วีรพัฒน์ #อาชีวะ #Exponential

---------------------------------------------------
สนใจสมัครและลงทะเบียนออนไลน์
?? http://www.vrp.ac.th/form/form.php ??
---------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
?Website : http://www.vrp.ac.th/
?Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRPCollege) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
▶️TIKTOK : @VRPNK
☎️Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นำนักศึกษา ปวช.
สาขาการโรงแรม ระดับชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน

โดยมีอาจารย์ทิพวรรณ อร่ามรณชิต เป็นผู้ควบคุมดูแล

เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
ณ โรงแรมจันทรา จ.นครนายก

---------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
?Website : http://www.vrp.ac.th/
?Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRPCollege) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
▶️TIKTOK : @VRPNK
☎️Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2563

โดยมีอาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ
และอาจารย์พรนภา เขตร์กุฎี อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
---------------------------------------------------
สนใจสมัครและลงทะเบียนออนไลน์
?? http://www.vrp.ac.th/form/form.php ??
---------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
?Website : http://www.vrp.ac.th/
?Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRPCollege) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
▶️TIKTOK : @VRPNK
☎️Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ได้จัดอบรมโครงการพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศ ด้านการตลาดดิจิทัล

โดยมีนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

? รูปภาพเพิ่มเติม :
https://photos.app.goo.gl/ksdqs3PxP3b5ijde9
---------------------------------------------------
สนใจสมัครและลงทะเบียนออนไลน์
?? http://www.vrp.ac.th/form/form.php ??
---------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
?Website : http://www.vrp.ac.th/
?Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRPCollege) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
▶️TIKTOK : @VRPNK
☎️Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2563 ⭐️

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับพรรค I AM VEERAPHAT ที่ได้รับเลือกเป็น
คณะองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2563 ?‍❤️‍?
---------------------------------------------------
สนใจสมัครและลงทะเบียนออนไลน์
?? http://www.vrp.ac.th/form/form.php ??
---------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
?Website : http://www.vrp.ac.th/
?Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRPCollege) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
▶️TIKTOK : @VRPNK
☎️Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ร่วมกับ ???
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จัดอบรมคอร์ส LINK Campus Cabling 2020

เทคโนโลยีสายสัญญาณ สาย UTP สาย Fiber optic
จากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทสายสัญญาณอันดับที่ 1 ของไทย บริษัทใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ช่วงบ่ายเวิร์คช็อป ลงมือปฏิบัติจริง การเชื่อมต่อสาย UTP และ การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง ?

รูปเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/o7rir3uau8mzSwmYA
---------------------------------------------------
สนใจสมัครและลงทะเบียนออนไลน์
?? http://www.vrp.ac.th/form/form.php ??
---------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
?Website : http://www.vrp.ac.th/
?Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRPCollege) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
▶️TIKTOK : @VRPNK
☎️Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

วันนี้ปฐมนิเทศนักศึกษาแบบ เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง
ถึงตัวจะห่างไกลแต่ ใจ ไม่ห่างกัน ???

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Ft3ZtYp7Ek4F51RE6
---------------------------------------------------
สนใจสมัครและลงทะเบียนออนไลน์
?? http://www.vrp.ac.th/form/form.php ??
---------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
?Website : http://www.vrp.ac.th/
?Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRPCollege) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
☎️Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

บรรยากาศวันเปิดเทอม วันที่ 2 ภาคเรียนที่1 /2563

สนใจสมัครและลงทะเบียนออนไลน์
?? http://www.vrp.ac.th/form/form.php ??
---------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
?Website : http://www.vrp.ac.th/
?Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRPCollege) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
☎️Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

วันนี้สาขาการโรงแรม ปวช. ขอเสนอเมนู
" แกงเขียวหวานไก่" โดย นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1

หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยครับ ???
#เรียนจริงปฏิบัติจริง #เด็กวีรพัฒน์
---------------------------------------------------
สนใจสมัครและลงทะเบียนออนไลน์
?? http://www.vrp.ac.th/form/form.php ??
---------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
?Website : http://www.vrp.ac.th/
?Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRPCollege) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
☎️Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
ได้นำนักศึกษา ปวส.2 ที่ผ่านเกณฑ์ศึกษาดูงานต่างประเทศ ฟรี !!

ภายใต้โครงการเปิดสมองส่องโลกกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
ศึกษาดูงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2563

สำหรับนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนต่อ
แอดไลน์ได้ที่ @VRPNK https://lin.ee/y53Swzm

หรือมาสมัครได้ที่ ห้องธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
โทรสอบถามได้ที่ : 037 321 245 / 088 655 3553 / 063 889 6062
-------------------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
Website : http://www.vrp.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
LINE@ : @VRPNK (VRP College) https://lin.ee/y53Swzm
instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
Youtube : VRP STUDIO
Call Center : 037 321 245
Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062