news

news (17)

ขอแสดงความยินดี ???
ครูดีเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
อาจารย์สุกี พรเชนศวรพงศ์
และ อาจารย์บุษบง บุญมาปะ

เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารครูดีเด่นและนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

ภาคกลางชลบุรี ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี

----------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
? Website : http://www.vrp.ac.th/
? Facebook : https://www.facebook.com/VRNK
? LINE@ : @VRPNK https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
☎️ Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2563
ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1

ได้ศึกษาเรียนรู้การผูกเงื่อนเชือก , การเรียนรู้การเอาตัวรอด
โดยมี อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ
เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีรอบกองไฟในวันนี้

โดยได้รับความสุขสนุกสนานกันถ้วนหน้ากัยการแสดงกิจกรรมรอบกองไฟ

รูปเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/JNrdYpYaPnzfsqo89

-------------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
? Website : http://www.vrp.ac.th/
? Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRP : V-Tech) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
☎️ Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์เปิดค่ายโครงการคุณธรรมนำชีวิต
สำหรับนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 ปีการศึกษา 2562

โดยมีพระอาจารย์ แดง วัดศรีเมือง บรรยายธรรมเทศนา
เรื่องความกตัญญูกตเวที เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/5iHz9kPe8A5Ad6bQ6

-------------------------------------------------------
?สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
? Website : http://www.vrp.ac.th/
? Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
? LINE@ : @VRPNK (VRP : V-Tech) https://lin.ee/y53Swzm
?instagram : https://instagram.com/vrpnk_college?r=nametag
▶️Youtube : VRP STUDIO
☎️ Call Center : 037 321 245
?Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062

 

Page 2 of 2